4

კომპანიის პერსონალის ტრენინგის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით, სრულად გაითვალისწინეთ საწარმოს ტექნიკური უპირატესობები და ნამდვილად განავითარეთ მაღალი ხარისხის, ძლიერი უნარები კომპანიის განვითარების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. 2018 წლის ოქტომბერში, ჩვენი კომპანია და შანდონგ ზიბოს პროფესიულმა ინსტიტუტმა ენერგეტიკისა და ენერგიის გაერთიანებამ ხელი მოაწერა ”უნივერსიტეტსა და საწარმოს თანამშრომლობის სტრატეგიის შეთანხმებას”, რომელიც ამცირებს საწარმოს ადამიანური რესურსების ღირებულებას, კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებში ტალანტების აღბეჭდვას ახორციელებს არჩევანის განყოფილება და დასაქმება ადამიანებისთვის. ჰარმონიული საზოგადოების მშენებლობაში სასარგებლო პრაქტიკისა და მნიშვნელოვანი ზომების შემდგომი ხელშესაწყობად, დიდი წვლილი შეიტანა სოციალისტური საქმისკენ.


საფოსტო დრო: იან-18-2021